Fitxa de la titulació

Nom

Màster en Gestió de Sòls i Aigües

Crèdits ECTS

90 ECTS

Preu crèdit ECTS

27,67 €

Any d'inici

Curs 2008-09

Interuniversitari

Si

Universitat coordinadora

Universitat de Lleida

Universitats participants

Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Universidad Pública de Navarra

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Castellà

Places

30

Coordinació

Ramon J. Batalla etsea.coordmagsa@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Un equip liderat per la UdL, tercer millor del món en sòls
Un equip liderat per la UdL, tercer millor del món en sòls
Un equip liderat per la UdL, tercer millor del món en sòls
Opinions del Màster
Opinions del Màster
Opinions del Màster
Doble titulació de màster amb U. Cranfield (UK)
Doble titulació de màster amb U. Cranfield (UK)
Doble titulació de màster amb U. Cranfield (UK)
Estudis en simultaneïtat
Estudis en simultaneïtat
Estudis en simultaneïtat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial

El màster (biennal) interuniversitari en Gestió de Sòls i Aigües de la Universitat de Lleida es van iniciar en el curs acadèmic 2008/09, juntament amb la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i la Universidad Pública de Navarra. El màster s'estructura seguint les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES). En l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) hem pogut aprofitar l’experiència adquirida durant els anys de col·laboració de les esmentades universitats en estudis de doctorat anteriors.

El Màster en Gestió de Sòls i Aigües ofereix als estudiants una preparació multi disciplinar en l'àmbit de les ciències de la terra, particularment en la hidrologia i l'edafologia aplicada a l'aprofitament sostenible dels recursos naturals, tant en medis agrícoles com forestals; i en la conservació de la qualitat i quantitat d'ambdós recursos: aigua i sòls.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi de les quatre universitats, tant en geologia, química, biologia i edafologia, com en els més aplicats de l'enginyeria agronòmica, forestal i hidrològica.

Els estudis d'aquests màster condueixen al títol de Màster en Gestió de Sòls i Aigües. 

Full informatiu del Màster

CALENDARI PROVISIONAL CURS 2020-21

 


Vídeo presentació del Màster Interuniversitari de Gestió de Sòls i Aigües