Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Gestió de Sòls i Aigües    

El màster (biennal) interuniversitari en Gestió de Sòls i Aigües de la Universitat de Lleida es van iniciar en el curs acadèmic 2008/09, juntament amb la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i la Universidad Pública de Navarra. El màster s'estructura seguint les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES). En l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) hem pogut aprofitar l’experiència adquirida durant els anys de col·laboració de les esmentades universitats en estudis de doctorat anteriors.

El Màster en Gestió de Sòls i Aigües ofereix als estudiants una preparació multi disciplinar en l'àmbit de les ciències de la terra, particularment en la hidrologia i l'edafologia aplicada a l'aprofitament sostenible dels recursos naturals, tant en medis agrícoles com forestals; i en la conservació de la qualitat i quantitat d'ambdós recursos: aigua i sòls.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi de les quatre universitats, tant en geologia, química, biologia i edafologia, com en els més aplicats de l'enginyeria agronòmica, forestal i hidrològica.

Els estudis d'aquests màster condueixen al títol de Màster en Gestió de Sòls i Aigües. 

Full informatiu del Màster

CALENDARI PROVISIONAL CURS 2020-21

 


Vídeo presentació del Màster Interuniversitari de Gestió de Sòls i Aigües

true